به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند پايگاه اطلاعاتي MathSciNet در دسترس مي باشد.

خواهشمند است در صورت داشتن هر گونه مشكل در دسترسي به اين آدرس(http://lib.iut.ac.ir/index.php/librerian-databaese) از طريق سايت http://support.iut.ac.ir مشكل دسترسي خود را اطلاع دهيد.