امیر هاشمی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، ریاضی و کامپیوتر

تلفن:

31-33913635(+98)

پست الکترونیکی:

amir.hashemi @cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website