حمید رضا مرزبان

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی کاربردی، کنترل بهینه

تلفن:

31-33913622(+98)

پست الکترونیکی:

hmarzban@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website