رسول نصر اصفهانی

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی، آنالیز هارمونیک

تلفن:

31-33913650(+98)

پست الکترونیکی:

isfahani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website