سعید پولادساز

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

آمار، طرح و تجزیه آزمایشها

تلفن:

31-33913630(+98)

پست الکترونیکی:

spooladsaz@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website