سیما سلطانی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، آنالیز هارمونیک

تلفن:

31-33913656(+98)

پست الکترونیکی:

simasoltani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website