مجتبی آقایی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، منطق ریاضی

تلفن:

31-33913648(+98)

پست الکترونیکی:

aghaei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website