مرتضی اسماعیلی

مرتبه علمی:

استاد

رشته و گرایش:

ریاضی، کدگذاری، رمزنگاری

تلفن:

31-33913631(+98)

پست الکترونیکی:

emorteza@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website