منصور آقاسی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، هندسه جبری

تلفن:

31-33913629(+98)

پست الکترونیکی:

m.aghasi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website