مهدی تاتاری

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته و گرایش:

ریاضی کاربردی، آنالیز عددی

تلفن:

31-33913658(+98)

پست الکترونیکی:

mtatari@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website