مهدی نعمتی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، آنالیز هارمونیک

تلفن:

31-33913660(+98)

پست الکترونیکی:

m.nemati@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website