محمدتقی جهاندیده

مرتبه علمی:

استادیار

رشته و گرایش:

ریاضی، ریاضیات مالی

تلفن:

31-33913633(+98)

پست الکترونیکی:

jahandid@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website