سيد محمود منجگانی

مرتبه علمی:

دانشيار

رشته و گرایش:

ریاضی، عملگرها و ماتریسها

تلفن:

31-33913619(+98)

پست الکترونیکی:

manjgani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website