(باستحضار دانشجويان عزيز ميرساند براي رفع اشكال رياضي دو عمومي هر روز از ساعت 9 الي 12 و 13 الي 16 ميتوانيد به طبقه همكف دانشكده رياضي مراجعه نماييد قابل ذکر است که کوییزهای اول و دوم، 16 اسفند ماه و 18 اردیبهشت ساعت 17 برگزار می‌شوند)

(كلاس حل تمرين اين درس نيز روزهاي يكشنبه از ساعت 12 الي 13 در تالار 6 برگزار ميشود)

امتحان میا‌‌ن ترم ریاضی‌ ۲ عمومی‌ روز پنجشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ در تالار ۱ برگزار میشود