جناب آقای دکتر بهبودي

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت گفته، ازخداوند متعال علو درجات آن مرحوم و سلامت و سعادت روزافزون شما و ساير بازماندگان را خواهانيم.

 

دانشكده علوم رياضي