جناب آقای دکتر سيد محمود منجگاني
درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت گفته، ازخداوند متعال علو درجات آن مرحوم و سلامت و سعادت روزافزون شما و ساير بازماندگان را خواهانيم.
 
دانشكده علوم رياضي