جناب آقای دکتر سيد محمود منجگاني

درگذشت پدر همسر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت گفته، ازخداوند متعال علو درجات آن مرحوم و سلامت و سعادت روزافزون شما و ساير بازماندگان را خواهانيم.

 

دانشكده علوم رياضي