کتابخانه تخصصی دانشکده علوم ریاضی به منظور رفع نیازهای فوری اساتید و دانشجویان دانشکده به مراجع و منابع اصلی ریاضی و آمار فعال است. این کتابخانه دارای حدود ۳۲۸۵ جلد کتاب تخصصی ریاضی و آمار به زبان انگلیسی، و ۸۰۰  جلد کتاب تخصصی ریاضی و آمار به زبان فارسی است. پایان­نامه­های کارشناسی ارشد و دکترای آمار و ریاضی نیز در قسمت خاصی از این کتابخانه نگهداری می­شوند. به علاوه تعداد ۲۵عنوان از نشریات مختلف ریاضی و آمار و  حدود ۲۰ عنوان از نشریات متفرقه علمی، تقریبا به طور مرتب، به این کتابخانه ارسال می­شود. شایان ذکر است که قسمت اعظمی از کتابهای تخصصی ریاضی و آمار و كليه ي مجلات تخصصي به زبان انگليسي در زمينه  رياضي و آمار در کتابخانه مرکزی دانشگاه (با مجموع حدود ۱۵۴۰۰۰ جلد کتاب) قرار دارد.