آیا فیلی وجود دارد؟ دکتر خانی -- تاریخ برگزاری: 11/18/2020
پروپوزال، چرا و چگونه، دکتر عمومی -- تاریخ برگزاری: 10/28/2020
سخنرانی دکتر لروند -- تاریخ برگزاری: 10/20/2020
سمينار تخصصي- Nikita Begun -- تاریخ برگزاری: 12/30/2019
سمينار عمومي دكتر محسن خاني -- تاریخ برگزاری: 12/23/2019
سمينار عمومي آقاي دكتر مجيد سلامت -- تاریخ برگزاری: 12/02/2019
سمینار تخصصی آقای دکتر فرهمند -- تاریخ برگزاری: 11/04/2019

Pages