گروه ریاضی محض در دی ماه 1392 رسماً در دانشکده علوم ریاضی تاسیس و در کنار گروه‌های آمار و ریاضی کاربردی به عنوان یکی از  گروه های آموزشی دانشکده علوم ریاضی به فعالیتهایش ادامه داد. این گروه با برخورداری از 16 عضو هیات علمی (2استاد - 4 دانشيار - 10 استاديار) در شاخه های مختلف، اکنون یکی از فعال ترین گروه های ریاضی محض کشور است. جدول زیر بعضی از زمینه های تحقیقاتی این گروه را معرفی می نماید.

آنالیـز تابعـی آناليـز هارمونیـک آموزش رياضی توپولوژی عمومی
منطق ریاضی نظریه حلقه ها نظریه عملگرها نظریه گروه‌ها
هندسه تصویری هندسه جبری هندسه جبری محاسباتی هندسه منیفلد

تاریخچه پیدایش این گروه به صورت زیر است. 

پس از تاسیس دانشکده ی علوم در سال ١٣۵۶ گروه ریاضی در دانشکده علوم به منظور ارائه ی دروس ریاضی کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه تأسیس شد. در سال ١٣۶٢ با پذیرش اولین دسته از دانشجویان، این گروه فعالیتهای خود را در زمینه ی تربیت دانشجو در دوره های کارشناسی ریاضی گسترش داد.

در سال ١٣۶۵ گروه  ریاضی به دانشکده ی علوم ریاضی تبدیل شد و از سال ١٣۶۶ در دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشجو پذیرفت. مقطع دکتری ریاضی محض دانشکده در سال ١٣٧۴ با پذیرش اولین دانشجویان راه اندازی شد. در حال حاضر تعداد  58  دانشجوی کارشناسی ارشد و 42 دانشجوی دکتری در گرایش ریاضی محض در حال تحصیل هستند. از این میان تا کنون تعداد 44 نفر از دانشجویان دکتری ریاضی محض در زیر شاخه های آنالیز، جبر و هندسه از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند که اکثر آنها به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاههای سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

گروه ریاضی محض علاوه بر آموزش دانشجویان ریاضی درمقاطع مختلف، با سایر گروه های دانشکده ریاضی و نیز دیگر دانشکده ها  در ارائه ی دروس ریاضی همکاری دارد.