گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان دارای13 عضو هیئت علمی می باشد که در زمینه های تخصصی آنالیز عددی و بهینه سازی، ترکیبیات و گراف ،دستگاههای دینامیکی و معادلات دیفرانسیل، نظریه کدگذاری، رمز نگاری در حال مطالعه و تحقیق می باشند. از سال 1374 دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی راه اندازی شد. در حال حاضر این دانشکده دارای 147 دانشجو ارشد و 74 دانشجوی دکتری می باشد.

گرایش های تخصصی

  • آنالیز عددی و بهینه سازی

  • ترکیبیات و گراف

  • دستگاههای دینامیکی

  • نظریه کدگذاری و رمز نگاری