رفتن به محتوای اصلی
x

تمديد فراخوان پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد

اصلاحيه

پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۴۰۱

تبصره: طبق مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حد نصاب واحدهاي درسي دانشجوياني كه در بهمن ۹۸ در حال گذراندن نيمسال ششم بوده و در آن نيمسال حداقل ۴ واحد حذف داشته اند،  تا ۴ واحد قابل كاهش است، به شرطي كه در نيمسال مذكور اين ميزان واحد حذف شده در كارنامه ثبت شده باشد.

تحت نظارت وف ایرانی