گروه آنالیز عددی و بهینه‌سازی

مهدی تاتاری (آنالیز عددی)

رضا مختاری (آناليز عددی،‌ محاسبات علمی،‌ حل عددی معادلات ديفرانسيل عادی و پاره‌ای و معادلات انتگرال، روش‌هاي وابسته به شبكه و آزاد از شبكه)

حمیدرضا مرزبان (ریاضی کاربردی)

 

گروه ترکیبات و گراف

رامین جوادی (نظریه‌ی گراف و ترکیبیات،‌ الگوریتمها و پیچیدگی محاسبه، نظریه‌ی جبری گراف)

غلامرضا امیدی (نظریه‌ی گراف و ترکیبیات،‌ نظریه‌ٔ گراف جبری،‌ روشهای احتمالاتی در ترکیبیات)

بهناز عمومی (گراف و ترکیبیات)

 

گروه دستگاه‌های دینامیکی

رسول عاشقی (دستگاه‌های دینامیکی، نظریه‌ٔ انشعاب،‌ نظریهٔ اختلال و سیکلهای حدی، نظریهٔ‌ سیستمهای کند ـ تند)

مجید گازر (سیستم های دینامیکی و نظریه کنترل انشعابات، انشعابات ، فرم های نرمال ، نظریه انفراد،‌ توپولوژی ، نظریه اندازه ، نظریه توصیفی مجموعه‌ها)

رضا مزروعی سیدانی (سيستمهاي ديناميكي پیوسته زمان و گسسته زمان، سيستمهاي ديناميكي همیلتونی، نظريه انشعاب و آشوب همراه با کاربردها)

 

گروه نظریه‌ی کدگذاری و رمزنگاری

رضا رضائیان فراشاهی (جنبه‌های جبری رمزنگاری، رمزنگاری با خمهای بیضوی،‌ هندسه‌ٔ محاسباتی،‌ نظریهٔ اعداد)

مرتضی اسماعیلی (نظریه‌ی ارتباطات)