با عنايت به الزامات برنامه چهارم توسعه كشور و تأكيد بر توسعه مبتني بر دانايي، تقاضای تأسيس قطب روشهاي جبري و كاربردها در دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان جهت توسعه وتقویت پژوهش های بنیادی در زمینه های ریاضیات وآمار،در مهر ۸۴ مورد موافقت قرار گرفته است.

اعضای مؤسس قطب:

دکتر احمد حقانی
دکتر محمد صالحی
دکتر سید محمود طاهری
دکتر بیژن طائری
دکتر رسـول نصراصفهانی
دکتر علیرضا اشرفی
دکتر جواد اسداللهی

.

دستاوردهای قطب تاکنون:

حمایت قطب در برگزاری “کارگاه پیشرفت­های اخیر در نظریه حلقه و مدول” در تابستان ۸۵، همچنین برنامه­ریزی برای برگزاری تعدادی گارگاه­های آموزشی و پژوهشی دیگر، حمایت قطب در برگزاری سمینارهای منظم هفتگی دانشکده از بهمن ۸۵، آغاز فعاليت هسته­های پژوهشی به سرپرستی اعضای مؤسس قطب متشکل از تعدادی از همکاران و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد از مهر ۸۵، چاپ تعداد ۸۱ مقاله توسط اعضای قطب و همکاران آنها در نشريات معتبر علمي(بسیاری از این مقالات از حمایت قطب بهره­مند شده­اند)، جذب حمایت مالی برای برخی از پایان­نامه­های کارشناسی ارشد و رساله­های دکتری از خارج دانشگاه، خرید حدود ۵۰ کتاب لاتین از کتاب­های مورد نیاز اعضای هیاًت علمی دانشکده، حمایت مالی در اعزام یک نفر از همکاران برای شرکت درکنفرانس و ارائه مقاله در خارج از کشور.انعقاد قرارداد با مرکز تحقیقات مخابرات برای حمایت از پایان­نامه دو دانشجوی کارشناسی ارشد، انعقاد قرارداد ترجمه کتاب Survey Methodology با پژوهشکده آمار. توفیق اعضای قطب برای جذب حدود چهارصد میليون ریال اعتبار در قالب پژوهانه، دعوت از تعدادی محققین برجسته خارجی برای ارائه سمینار و انجام مباحثه با اعضا هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی