سخنرانی دکتر سلامت -- تاریخ برگزاری: 09/22/1399
آیا فیلی وجود دارد؟ دکتر خانی -- تاریخ برگزاری: 08/28/1399
پروپوزال، چرا و چگونه، دکتر عمومی -- تاریخ برگزاری: 08/07/1399
سخنرانی دکتر لروند -- تاریخ برگزاری: 07/29/1399
سمينار تخصصي- Nikita Begun -- تاریخ برگزاری: 10/09/1398
سمينار عمومي دكتر محسن خاني -- تاریخ برگزاری: 10/02/1398
سمينار عمومي آقاي دكتر مجيد سلامت -- تاریخ برگزاری: 09/11/1398
سمینار تخصصی آقای دکتر فرهمند -- تاریخ برگزاری: 08/13/1398

صفحه‌ها