مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 11:30
تاریخ: يكشنبه, اسفند 19, 1397