مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 12:00
تاریخ: چهارشنبه, اسفند 22, 1397