مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 14:00
تاریخ: چهارشنبه, ارديبهشت 18, 1398