مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 10:30
تاریخ: چهارشنبه, ارديبهشت 25, 1398