مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 8:00
تاریخ: چهارشنبه, خرداد 22, 1398