مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 14:00
تاریخ: چهارشنبه, تير 12, 1398