مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 11:00
تاریخ: دوشنبه, تير 17, 1398