مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 08:30
تاریخ: چهارشنبه, تير 12, 1398