مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 11:00
تاریخ: سه شنبه, تير 11, 1398