مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 10:00
تاریخ: چهارشنبه, تير 12, 1398