مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 13:00
تاریخ: شنبه, تير 29, 1398