مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 11:00
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 6, 1398