مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 08:30
تاریخ: يكشنبه, شهريور 24, 1398