مکان: سالن خیام دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 14:30
تاریخ: سه شنبه, شهريور 26, 1398