مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 10:30
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398