مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 08:30
تاریخ: سه شنبه, شهريور 26, 1398