مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 14:00
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398