مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 08:30
تاریخ: يكشنبه, آبان 19, 1398