مکان: اسکایپ
ساعت: ۱۰ تا ۱۲
تاریخ: چهارشنبه, آبان 7, 1399

پروپوزال! چرا و چگونه؟

دکتر بهناز عمومی

چهارشنبه هفتم آبان ساعت ۱۰ الی ۱۲

شرکت در جلسه برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ الزامی است

لینک اسکایپ ورود به جلسه:

https://join.skype.com/dSG4IAoLAXcd