مکان: اسکایپ
ساعت: ۱۴:۳۰
تاریخ: چهارشنبه, آبان 14, 1399

دومین وبینار دانشکده ریاضی در ترم جاری چهارشنبه این هفته ۱۴ آبان ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می شود و سخنران این هفته آقای دکتر لکزیان هستند.

لطفا در این سخنرانی از طریق لینک زیر شرکت فرمایید.

 

لینک جلسه:

https://join.skype.com/eHD1hT6fy0E8