مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf
ساعت: ۱۴:۳۰
تاریخ: چهارشنبه, آبان 28, 1399

سومین وبینار دانشکده علوم ریاضی، چهارشنبه این هفته ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ توسط آقای دکتر خانی ارایه می‌شود.

لینک شرکت در سخنرانی:

https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf

چکیده: سخنرانیِ چند هفته‌ی پیشِ دکتر هاشمی دو بخش داشت که پیوند جذابی میان آنها برقرار شده بود: بخشی درباره‌‌ی حکایت فیل در تاریکی، و بخشی در هندسه‌ی جبری.

بخش اول به حکایت مولوی اشاره داشت درباره‌ی افرادی که در اتاقی تاریک با لمس فیل نشانه‌هائی از او یافتند و بخش دوم درباره‌ی مسأله‌ی افکنش در هندسه‌ی جبری بود.

پس از سخنرانی ایشان، من نیز بر آن شدم تا درباره‌ی هر کدام از بخشهای بالا یک سخنرانی کنم. سخنرانی اولم در مورد ایده‌ی «شناخت ذات از روی صفات» است. در این سخنرانی به این سوال پاسخ خواهم داد که «آیا موجودی که هر کس وصفی از بخشی از صفات او دارد، وجود دارد؟» برای این هدف، و در بخش ریاضی سخنرانی شما را با فراضربهای ساختارها آشنا خواهم کرد.

سطح سخنرانی، مقدماتی و مناسب برای عوام ریاضی، و رنگ‌وبوی بحث، جبری و منطقی خواهد بود.

سخنرانی دومم، تنها در صورت علاقه‌مندی شنوندگان به سخنرانی اول (!) و حاوی کاربردهائی از سخنرانی اول در هندسه‌ی جبری خواهد بود.