سید محمود منجگانی
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
ریاضی، عملگرها و ماتریسها
manjgani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913619(98+)
شماره اتاق:
207 A
رضا مختاری
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
رياضي كاربردی، آناليزعددی
mokhtari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913614(98+)
شماره اتاق:
214 A
رامین جوادی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
ریاضی، گراف و ترکیبیات
rjavadi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913657(98+)
شماره اتاق:
207 B
بیژن طائری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی
ریاضی، جبرونظریه گراف
b.taeri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913611 (98+)
شماره اتاق:
210 A
ریحانه ریخته‌گران
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
آمار، مدلهای با اثرات آمیخته
r_rikhtehgaran@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913663(98+)
شماره اتاق:
221 B