ثبت شماره تلفن همراه و ایمیل ثانویه

دانشگاهیان گرامی می توانند جهت ثبت و بروزرسانی شماره تلفن همراه و ایمیل ثانویه (غیردانشگاهی) به سامانه مدیریت شناسه (id.iut.ac.ir)مراجعه نمایند.