جناب آقای دکتر رجالی

درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال علو درجات آن مرحومه و صبوری، عزت و سلامتی برای شما و دیگر بازماندگان مسئلت می نمائیم.

 

 دانشکده علوم ریاضی