همكار گرامي جناب آقاي دكتر نادري

درگذشت پدر همسر گرامي جنابعالي را به شما و خانواده محترمتان از صميم قلب تسلبت عرض نموده، از خداوند منان براي آن مرحوم طلب مغفرت و براي حضرتعالي و بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.

دانشكده علوم رياضي